Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 

 

Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. Obszarem działania jest województwo śląskie obejmujące obszar o powierzchni 12 284 km2,  zamieszkały przez około 4 881 000 ludności, w tym ok. 2363000 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 397 osób na 1 km2. Województwo śląskie graniczy z terenem administrowanym przez WSzW w Krakowie, Kielcach, Łodzi i Opolu. Zgodnie z § 3 pkt 12 Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.03.2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, w skład WSzW w Katowicach wchodzą 8 Wojskowych Komend Uzupełnień. WSzW  koordynuje rozwijanie i użycie oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz ochrony mienia, zdrowia i życia ludzkiego. Ponadto współdziała z wojewodą, w planowaniu przedsięwzięć obronnych i udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa śląskiego.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP