Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wydarzenia

W dniu 21.12.2016 r. Prezydent Andrzej DUDA podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzającą nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Obrony Terytorialnej, którymi kierować będzie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Wprowadzany jest nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, którą pełnią żołnierze Obrony Terytorialnej. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Służba wojskowa w nowym rodzaju wojsk pełniona będzie jako służba rotacyjna, co najmniej raz w miesiącu przez 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jako służba dyspozycyjna. Czas służby rotacyjnej będzie okresem służby pełnionej w strukturach jednostki wojskowej na określonym stanowisku służbowym. Żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący służbę dyspozycyjnie, poza jednostką wojskową, pozostaje w gotowości do służby pełnionej rotacyjnie w wyznaczonym terminie. Terytorialną służbę wojskową będą mogły pełnić również osoby posiadające kategorię zdrowia D, pozwoli to rekrutować również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, które nie mają kategorii zdrowia A. Żołnierze Obrony Terytorialnej, którzy wcześniej nie pełnili służby wojskowej, będą kierowani na przeszkolenie wojskowe trwające 16 dni (można je przeprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy), po którym nastąpi złożenie przysięgi wojskowej. Ustawa przewiduje pierwszeństwo służby w Wojskach Obrony Terytorialnej dla członków organizacji proobronnych i absolwentów klas wojskowych. Określa także świadczenia i uposażenie, które przysługiwać będzie żołnierzom OT.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw wprowadza ponadto zmiany dotyczące m.in. podniesienia granicy wieku, do którego mężczyźni podlegają obowiązkowi służby wojskowej z 50 do 55 lat (w przypadku posiadania stopnia podoficerskiego lub oficerskiego z 60 do 63 lat) oraz wieku, do którego kobiety podlegają obowiązkowi służby w obronie cywilnej z 50 do 55 lat.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Jako pierwszy w województwie śląskim formowany będzie batalion w Gliwicach, którego szkolenie rozpocznie się w IV kwartale 2018. W kolejnych latach będą formowane bataliony w Cieszynie, Kuźni Raciborskie oraz w okolicy Częstochowy.

Nabór prowadzony będzie na terenie całego województwa a chętni spoza rejonu odpowiedzialności batalionu Gliwickiego mogą w nim rozpocząć szkolenie a następnie zostaną przesunięci do „swoich” właściwych regionalnie batalionów.

Chętnych zapraszamy do właściwych dla ich miejsca zamieszkania Wojskowych Komend Uzupełnień, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz rozpocząć procedurę kwalifikacyjną.

 

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl