Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wydarzenia

   W dniu 21.12.2016 r. Prezydent Andrzej DUDA podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzającą nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Obrony Terytorialnej, którymi kieruje Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Wprowadzony został nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, którą pełnią żołnierze Obrony Terytorialnej.
Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Służba wojskowa w nowym rodzaju wojsk pełniona jest jako służba rotacyjna, co najmniej raz w miesiącu przez 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jako służba dyspozycyjna.
   Czas służby rotacyjnej jest okresem służby pełnionej w strukturach jednostki wojskowej na określonym stanowisku służbowym. Żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący służbę dyspozycyjnie, poza jednostką wojskową, pozostaje w gotowości do służby pełnionej rotacyjnie w wyznaczonym terminie.
   Terytorialną służbę wojskową mogą pełnić również osoby posiadające kategorię zdrowia D, pozwala to rekrutować również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, które nie mają kategorii zdrowia A.
Żołnierze Obrony Terytorialnej, którzy wcześniej nie pełnili służby wojskowej, są kierowani na przeszkolenie wojskowe trwające 16 dni (można je przeprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy), po którym następuje złożenie przysięgi wojskowej.
   Ustawa przewiduje pierwszeństwo służby w Wojskach Obrony Terytorialnej dla członków organizacji proobronnych i absolwentów klas wojskowych. Określa także świadczenia i uposażenie, które przysługuje żołnierzom OT.
   Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła ponadto zmiany dotyczące m.in. podniesienia granicy wieku, do którego mężczyźni podlegają obowiązkowi służby wojskowej z 50 do 55 lat (w przypadku posiadania stopnia podoficerskiego lub oficerskiego z 60 do 63 lat) oraz wieku, do którego kobiety podlegają obowiązkowi służby w obronie cywilnej z 50 do 55 lat.
Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Jako pierwszy w województwie śląskim sformowany został 131 batalion lekkiej piechoty w Gliwicach, którego szkolenie rozpoczęło się w IV kwartale 2018. Z kolei rok później w Cieszynie utworzono 133 batalion. Oba bataliony wchodzą w skład 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Nabór do obu batalionów prowadzony jest na terenie całego województwa śląskiego.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP