Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wolne stanowiska dla żołnierzy w jednostkach wojskowych

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2021

   

 6 Batalion Dowodzenia w Krakowie

W 2021 roku w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
- 09, 23 lutego 2021 r.;
- 09, 23 marca 2021 r.;
- 13, 27 kwietnia 2021 r.;
- 11, 25 maja 2021 r.;
- 08, 22 czerwca 2021 r.;
- 06 lipca 2021 r.;
- 24 sierpnia 2021 r.;
- 07, 21 września 2021 r.;
- 12, 26 października 2021 r.;
- 09, 23 listopada 2021 r.;
- 07 grudnia 2021 r.

6 Batalion Logistyczny w Krakowie

 

6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach  

Terminy kwalifikacji:

13 i 20 STYCZEŃ 2021

(środa ) godz.8.00

10 i 17 LUTY 2021

10 i 17 MARZEC 2021

14 i 21 KWIECIEŃ 2021

12 i 19 MAJ 2021

09 i 16 CZERWIEC 2021

08 i 15 WRZESIEŃ 2021

13 i 20 PAŹDZIERNIK 2021

17 i 24 LISTOPAD 2021

 01 i 08 GRUDZIEŃ 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce stawiennictwa:
ul. gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice

Kontakt:
tel. 261-111-726

7 batalion Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w 7 batalionie kawalerii powietrznej w korpusie szeregowych zawodowych informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 29 października 2021r.
Kandydat powinien posiadać:
- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- przybory piśmiennicze;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe.

Sprawy organizacyjne:
Termin stawiennictwa 29 października 2021r., godz. 08.00, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72. Na kwalifikacje przyjmowanych będzie ograniczona liczba osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Numerem telefonu 261-167-714 ws. kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej.

 

 

Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej 

Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w miejscowościach Grójec, Lidzbark Warmiński, Lębork, Rzucewo, Węgorzewo, Mrzeżyno, Ustka, Roskosz.
Rozmowy kwalifikacje odbywać się będą codziennie w godz. 9.00-11.00 w garnizonach Grójec, Lidzbark Warmiński, Lębork, Roskosz, Zamość.
Kandydaci do służby proszenia są o wcześniejsze przesłanie CV na adres criwwre.rekrutacja@ron.mil.pl oraz kontakt telefoniczny:
tel.: 261-513-441, 727-016-944,
tel.: 261-513-485, 887-882-915
Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.criwwre.wp.mil.pl - zakładka "zostań żołnierzem"

5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie

Informujemy, że zawieszone są do odwołania kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 6 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie.

 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy w Gołdapi 

 

 Pułk Ochrony w Warszawie

 


16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie

Informujemy, iż kandydaci zainteresowani zawodową służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji:

- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby oraz opinia służbowa (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego;
- opinia po zakończeniu służby przygotowawczej
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa    ukończenia szkół, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów itp;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z        wychowania fizycznego;
- maseczka ochronna;
- rękawiczki jednorazowe;
- długopis.

Kwalifikacje odbywają się w dwóch etapach:
I-szy etap: wstępna kwalifikacja telefoniczna nr tel. 261 134 551
II- etap: w Jednostce wojskowej 4495.

Kandydaci, którzy nie odbędą kwalifikacji wstępnej oraz nieposiadający dokumentów wymienionych powyżej nie zostaną przyjęci.

Terminy kwalifikacji w 2021 r.
- 9 lutego i 23 lutego
- 9 marca i 23 marca
- 13 kwietnia i 27 kwietnia
- 25 maja
- 8 czerwca i 22 czerwca
- 14 września i 28 września
- 5 października i 19 października
- 9 listopada i 23 listopada
- 7 grudnia i 14 grudnia

 

1 pułk saperów w Brzegu

2 Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu 

2 pułk inżynieryjny w Inowrocławiu przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy — kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Termin kwalifikacji: 28.08.2020 r. od godziny 08.00

Wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy w korpusie szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C+E oraz o przeszkolonych w specjalnościach wojskowych 28B61, 28B65.
Konieczność posiadania aktualnego (termin ważności 7 dni) zaświadczenia wydanego przez lekarza rodzinnego, sportowego, internistę o możliwości przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej oraz obowiązku noszenia osłony twarz w czasie rekrutacji.
Proszę o wcześniejsze zgłaszanie kandydatów. Do kontaktów tel. 261 436 223.

 

 Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

Informujemy, że w  Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, wystepują wakatujące stanowiska służbowe.

Do kontaktów roboczych zostali wyznaczeni:
mjr Jacek PORĄBANIEC - tel. 261 174 305
kpt. Tomasz ZALEWSKI - tel. 261 174 259

 

 10 Brygada Logistyczna w Opolu

 

 Regionalne Centrum Informatyki, Warszawa

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych i podoficerów informuję, że kwalifikacje w 25 batalionie dowodzenia odbędą się w dniu 17 luty 2021r. .Kandydat powinien posiadać:
- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze;
- maseczkę ochronną;
- rękawiczki jednorazowe.
W związku z niezmienną sytuacją epidemiczną związaną z Covid-19 i potrzebą ograniczenia ryzyka jego rozprzestrzeniania podczas realizacji procesu kwalifikacyjnego konieczne jest posiadanie przez każdego kandydata maseczki/opaski ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek ochronnych.
Na kwalifikacje przyjmowanych będzie maksymalnie 10 osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Kandydaci, którzy nie uzgodnią swojego przyjazdu z członkami komisji kwalifikacyjnej nie zostaną przyjęci.
Do kontaktów roboczych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony :
por. Łukasz WRÓBLEWSKI tel 261167812
mł. chor. Krzysztof DZIUBAŁTOWSKI tel .261167812

5 Lubuski Pułk Arylerii w Sulechowie

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2021r. w 5 Lubuskim pułku artylerii w Sulechowie zaplanowane są od godz. 9.00 w niżej wymienionych terminach:
- 12 i 26 stycznia
- 09 i 23 lutego
- 09 i 23 marca
- 06 i 20 kwietnia
- 11 i 25 maja
- 08 i 22 czerwca
- 13 lipca
- 10 sierpnia
- 14 i 28 września
- 12 i 26 października
- 09 i 23 listopada
- 07 i 21 grudnia

 

Do kontaktów roboczych zostali wyznaczeni:
- por. Arkadiusz WIECZOREK tel. 261569643 (oficerowie)
- st. chor. Szt. Robert KUZIKIEWICZ tel. 261 569 644 (podoficerowie i szeregowi)

18 batalion dowodzenia w Siedlcach

18 batalion dowodzenia posiada wakujące stanowiska służbowe.
Termin kwalifikacji: 08.09.2020 r. o godz. 08.00.
Adres stawiennictwa dla kandydatów: Siedlce ul. Składowa 39.
Do kontaktów: ppor. Marcin ŁUKASIAK (tel. 261 351 152

Żandarmeria Wojskowa

 

 Regionalne Centrum Informatyki Kraków

Trwa proces uzupełnienia nieobsadzonych stanowisk służbowych w Regionalnym Centrum Informatyki Kraków dla żołnierzy zawodowych. Istnieje możliwość wyznaczenia żołnierzy rezerwy posiadających właściwe kwalifikacje, po powołaniu ich do zawodowej służby wojskowej.

Do kontaktów roboczych ze strony RCI Kraków zostali wyznaczeni p. Lidia KUCIA (261 131 789) oraz st. chor. szt. Jacek ŁOCHMAŃCZYK (261 133 712).

 

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie 

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie posiada wakujące stanowiska służbowe kandydatów do służby.

Do kontaktów służbowych w przedmiotowej sprawie wyznaczam:
• Szef Wydziału Administracyjnego - mjr Hubert WALICKI - tel. 261-162-503;
• Kierownik Sekcji Personalnej - wz. p. Joanna KOPEĆ - tel. 261-162-283.

 

10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie

10 Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie prowadzi nabór żołnierzy rezerwy na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.
Posiadamy wolne stanowiska we wszystkich pododdziałach Brygady – możesz służyć i realizować swoje marzenia z dzieciństwa
nawet w czasach pandemii !!!
Stanowiska w:
* batalionie czołgów: kierowca, działonowy, ładowniczy, kierowca samochodu ciężarowo-terenowego.
* batalionie zmechanizowanym: kierowca, celowniczy, radio-telefonista, strzelec wyborowy, kucharz.
* dywizjonie artylerii samobieżnej: kierowca-elektromechanik, mechanik.
A ponadto w batalionie logistycznym, dowodzenia, dywizjonie przeciwlotniczym, kompanii saperów, kompanii rozpoznawczej.
Kwalifikacje do służby odbywają się w każdy czwartek o godz. 08.00.
Kandydat obowiązkowo musi posiadać ze sobą:
1. Dokumenty typu: dokument tożsamości, świadectwa potwierdzające zdobyte wykształcenie i kwalifikacje, prawo jazdy, dokument potwierdzający odbytą służbę wojskową.
2. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego.
3. Strój sportowy.
Służba w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej to nie tylko służba, ale też zajęcie dające satysfakcję i oferujące wiele możliwości rozwoju osobistego jak i ciekawą formę spędzania czasu.
Corocznie Brygada realizuje zadania na terenie kraju jak i zagranicą - włącznie z pobytem na misjach pokojowych i szkoleniowych.
Uposażenie podstawowe w korpusie szeregowych zawodowych to 3446 zł „netto” oraz ponad 3740 zł dla żołnierza do 26-go roku życia. Pensję podwyższają dodatki, wynikające z realizowanych zadań.
Im szybciej dołączysz do Nas tym wcześniej rozpoczniesz przygodę życia!
Więcej informacji pod nr telefonu: 261-686-241

15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu

Informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiskach służbowych w korpusach OFICERÓW, PODOFICERÓW oraz SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH.
15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej. 

Do zawodowej służby wojskowej: na stanowiskach służbowych w korpusach OFICERÓW, PODOFICERÓW oraz SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH.
Jednostka Wojskowa prowadzi ciągły nabór:
- oficerów w stopniach wojskowych: PPOR., POR.,KPT.
- podoficerów w stopniach wojskowych :KPR,. ST. KPR., PLUT. SIERŻ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR., CHOR., ST. CHOR., ST. CHOR. SZT.
- szeregowych w stopniach wojskowych: SZER., ST. SZER
Wszyscy kandydaci chętni do udziału w kwalifikacjach muszą posiadać środki ochrony wynikające z zachowania wytycznych dotyczących przeciwdziałania COVID-19 (maseczka i rękawiczki) oraz strój sportowy celem uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej. Ponadto winni posiadać dokumenty tożsamości, prawo jazdy, CV oraz wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje (takie jak np.: świadectwa ukończenia szkół, dokumenty potwierdzające ukończenie różnego rodzaju kursów, certyfikaty, upoważnienia, zaświadczenia, opinie służbowe oraz dokumenty opiniodawcze, legitymacje i inne). Warunkiem przystąpienia do wzięcia udziału w kwalifikacjach jest przesłanie zgłoszenia na adres email: g.ratajczyk@ron.mil.pl do dnia 07.02.2021r. Zgłoszenie powinno zawierać: 
nr telefonu,
stopień wojskowy,
imię (imiona),
nazwisko,
imię ojca,
datę urodzenia,
rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej, wykształcenie oraz informację o ukończonych szkołach,wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W momencie stawiennictwa w Jednostce Wojskowej w dniu 09.02.2021 r. należy posiadać przy sobie wypełnione dokumenty (klauzula informacyjna i kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie o niekaralności) .
Do kontaktów roboczych wyznaczone są n/w osoby: 
korpus oficerów: kpt. Adam NIEWIADOMSKI (tel. 261611997), 
korpus podoficerów: st.chor.szt. Marcin KACPRZAK (tel. 261611526)
korpus szeregowych zawodowych: sierż. Paweł KŁYS (tel. 261611693).

 

 Jednostka Wojskowa 3391 w Zamościu

Informuję, że w związku z potrzebami w JW. 3391 w Zamościu w dniu: 06 września 2021 r.o godz. 09.00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych.
Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:

 • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z WF
 • aktualne zaświadczenie o szczepieniu COVID (wskazane posiadanie);
 • dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby
 • dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;
 • ubiór sportowy;
 • środki piśmiennicze;

Do kontaktów roboczych wyznaczam:
st. kpr. Paweł SADŁO, tel. 261181307;
st. kpr. Janusz PERŻYŁO, tel. 261181307;

 

Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

SP ŻW powstała w dniu 01 lipca 2019 roku. Jest jednostką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Komendantowi Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. 

Stanowi część systemu szkolnictwa wojskowego, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności państwa, łącząc  w swej działalności kształcenie, szkolenie i wychowanie służące przede wszystkim potrzebom Żandarmerii Wojskowej.

Szkoła Podoficerska Żandarmerii Wojskowej jest specjalistyczną jednostką organizacyjną, właściwą w zakresie kształcenia i przygotowania jej absolwentów do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych Żandarmerii Wojskowej, której głównymi zadaniami jest:

 • kształtowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie podoficerów w zakresie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji instruktorskich wymaganych do objęcia stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego podoficer młodszy;
 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych na kolejne stopnie wojskowe w korpusie podoficerów zgodnie z obowiązującym modelem kształcenia podoficerów;
 • przygotowanie podoficera specjalisty posiadającego wiedzę i umiejętności instruktorskie niezbędne  do kierowania żołnierzami;
 • szkolenie rezerw osobowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP;
 • kształcenie ochotników w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów

Służba wojskowa w Szkole Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej daje dużo satysfakcji
służbie ojczyźnie oraz możliwości rozwoju osobistego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Kadra zawodowa Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej zdobywa wiedzę
i doświadczenie poprzez udział w wielu kursach, szkoleniach i ćwiczeniach nie tylko
w jednostkach wojskowych, instytucjach szkolnictwa wojskowego ale i instytucjach oraz firmach z poza resortu obrony narodowej.
 

SZKOŁA PODOFICERSKA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ w MIŃSKU MAZOWIECKIM

prowadzi nabór na wolne stanowiska służbowe:

KOMENDA

Podoficer Sztabowy                             PDF. (sierż. – mł. chor.)    

Mile widziane doświadczenie z zakresu działalności wychowawczej w wojsku.

SEKCJA PERSONALNO-ORGANIZACYJNA

Podoficer Sztabowy                             PDF. (sierż. – mł. chor.)    

Mile widziane doświadczenie z zakresu działalności kadrowej lub gotowości mobilizacyjno-bojowej.

SEKCJA PLANOWANIA I SZKOLENIA

Podoficer Sztabowy                            PDF. (sierż. – mł. chor.)                

Mile widziane doświadczenie z zakresu działalności szkoleniowo-metodycznej lub planowania szkolenia.

SEKCJA INSTRUKTORÓW

Instruktor                                         PDF. (sierż. – mł. chor.)                            

Mile widziana wiedza i doświadczenie z zakresu działalności szkoleniowo-metodycznej, wiedzy ogólno-wojskowej, łączności lub informatyki, komunikacji społecznej lub przywództwa.

SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA

Kierownik Sekcji                               PDF. ST. (chor. – st. chor. sztab.)

Podoficer Sztabowy                           PDF. (sierż. – mł. chor.)    

Mile widziane doświadczenie z zakresu działalności logistycznej, uprawnienia do kierowania pojazdem kat. C lub D.

KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Dowódca Kursu                                PDF. ST. (chor. – st. chor. sztab.)

Szef Kursu                                       PDF. (sierż. – mł. chor.)                

Dowódca Grupy Szkoleniowej            PDF. (sierż. – mł. chor.)                

Mile widziane doświadczenie z zakresu działalności szkoleniowo-metodycznej, dowodzenia małymi grupami osobowymi, przywództwa.

KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Dowódca Kursu                                PDF. ST.(chor. – st. chor. sztab.)

Szef Kursu                                       PDF. (sierż. – mł. chor.)                

Dowódca Grupy Szkoleniowej            PDF. (sierż. – mł. chor.)    

Mile widziane doświadczenie z zakresu działalności szkoleniowo-metodycznej, dowodzenia małymi grupami osobowymi, przywództwa.

Na stanowiska służbowe w stopniu wojskowym sierżanta mogą pretendować kandydaci
w stopniach plutonowy po spełnieniu wymagania dot. kursu kwalifikacyjnego na podoficera. Natomiast na stanowiska służbowe w stopniu chorążego mogą pretendować kandydaci
w stopniach młodszy chorąży po spełnieniu wymagania dot. kursu kwalifikacyjnego na podoficera starszego.

Ankieta kwalifikacyjna do służby w Żandarmerii Wojskowej do pobrania na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl/kgzw/zolnierze/

ZAINTERESOWANYCH SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ W SZKOLE PODOFICERSKIEJ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM prosimy o kontakt z:

-        chor. Sebastian POWIERŻA, tel.: 261 353 493,

-        sierż. Marcin OKRZEJSKI, tel.: 261 353 487.

lub poprzez e-mail Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej:
spzw.sekretariat@ron.mil.pl

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP