Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo wojskowe

 W Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2020 r. opublikowano Decyzję Nr 117/MON z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 138)

Zgodnie z przedmiotową decyzją w 2021 r. prowadzony będzie nabór na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów do następujących uczelni wojskowych:

1) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
2) Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
3) Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
4) Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Nabór na szkolenie wojskowe do uczelni wojskowych przeprowadzony będzie spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
2) podoficerów zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową w korpusie podoficerów i są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
3) szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata i są absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

Osoby niebędące żołnierzami zawodowymi posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

1) do dnia 22 stycznia 2021 r. na 3-miesięczne szkolenie;
2) do dnia 31 maja 2021 r. na 12-miesięczne szkolenie realizowanie w Akademii Wojsk Lądowych;
3) do dnia 30 października 2020 r. na 12-miesięczne szkolenie realizowanie w Akademii Marynarki Wojennej;
4) do dnia 31 maja 2021 r. na 24-miesięczne szkolenie realizowane w Lotniczej Akademii Wojskowej.

Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w następujących terminach:

1) do dnia 30 września 2020 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych spełniających warunki, o których mowa powyżej;
2) do dnia 22 stycznia 2021 r. na 3-miesięczne szkolenie, w przypadku podoficerów zawodowych spełniających warunki, o których mowa powyżej;
3) do dnia 31 maja 2021 r. na 12-miesięczne szkolenie, w przypadku szeregowych zawodowych spełniających warunki, o których mowa powyżej;.Na podstawie § 4 ust. 2a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 z poźn. zm) Dyrektor DK MON w wyniku wystąpień rektorów - komendantów AMW , AWL , WAT w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków przez osoby ubiegające się w roku akademickim 2020/2021 o przyjęcie na stacjonarne studia odbywane w ramach służby kandydackiej  - wyraził zgodę na wydłużenie przedmiotowego terminu do dnia 17/7/2020 roku.

Wydłużenie przedmiotowego terminu do dnia 17/7/2020 roku dotyczy również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej.


 


 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP