Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 

 

Płk mgr inż. Marek Majocha jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Okres zawodowej służby wojskowej płk Marka MAJOCHY związany był z lotnictwem transportowym na lotnisku w podkrakowskich Balicach.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w strukturach logistycznych realizując zadania w batalionie zaopatrzenia 13 Pułku Lotnictwa Transportowego.

W związku z brakami kadrowymi w batalionie łączności i ubezpieczenia lotów wyznaczony został na stanowisko zgodnie z jego wykształceniem. Od tego momentu pełnił obowiązki w strukturach związanych z dowodzeniem i łącznością w 8. Bazie Lotniczej oraz 8. Bazie Lotnictwa Transportowego. Kolejno na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii łączności, szefa sekcji – szefa łączności oraz szefa sztabu bazy. 

Z dniem 06.11.2017 r. Decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. 


 WYKSZTAŁCENIE:

2009 - Uniwersytet Jagielloński Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;

2000 - Politechnika Warszawska – Wydział Transportu; Tytuł: magister inżynier w zakresie sterowania ruchem w transporcie specjalność – telekomunikacja w transporcie;

1997 - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności w Zegrzu; Tytuł: inżynier elektroniki i telekomunikacji.

SZKOLENIA I KURSY:

2018 - Kurs kierowania Terenowymi Organami Administracji Wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

2013 - Kurs bezpieczeństwa teleinformatycznego COMPUSEC;

2012 - Kurs kwalifikacyjny w Akademii Obrony Narodowej dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika;

2010 - Kurs obsługi urządzeń kryptograficznych IFF;

2009 - Kurs w zakresie zarządzania częstotliwościami;2008 - Kurs oficerów bezpieczeństwa teleinformatycznego – COMSEC;

2006 - Kurs w zakresie organizacji łączności wg standardów NATO;

PRZEBIEG SŁUŻBY:

1997 – 1998 13 pułk lotnictwa transportowego Oficer batalionu zaopatrzenia;

1998 – 2001 13 pułk lotnictwa transportowego Dowódca plutonu telefoniczno - telegraficznego;

2001 – 2007 8 Baza Lotnicza Dowódca kompanii łączności;

2007 – 2010 8 Baza Lotnicza Szef Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności;

2010 – 2013 8 Baza Lotnictwa Transportowego Szef Sekcji – Szef Łączności;

2013 – 2017 8 Baza Lotnictwa Transportowego Szef Sztabu Bazy;

2017 –          Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP