Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Porozumienia o współpracy
Porozumienia o współpracy
   Akademia im. Jana Długosz w Częstochowie
   Stowarzyszenie Misja-Pojednanie Środowisk Patriotycznych w Kraju i Za Granicą
 w  Katowicach
 Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oddział Śląski w Katowicach
   Uniwersytet Śląski w Katowicach
   Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
   Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
   Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
   Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach
  Śląski Oddział Wojewódzki Zwiazku Weteranów i Rezerwistów WP
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP