Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOBROWOLNE, INNOWACYJNE SZKOLENIA E-LEARNINGOWE DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 187/DSIPO z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych zostały udostępnione do dobrowolnego (niezależnego od ćwiczeń wojskowych) wykorzystania przez żołnierzy rezerwy zasoby e-learningowe.

Z uwagi na to, że uzyskanie dostępu do bazy kursów z wykorzystaniem Platformy szkoleniowej rezerw osobowych (https://szkolenierezerw.elearning.wp.mil.pl.) wymaga logowania, chęć udziału w szkoleniu na odległość ochotnicy zgłaszają do macierzystej WKU, podając jednocześnie swoje dane autoryzacyjne - imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Na platformie, w kategorii Kursy otwarte, zamieszczono do dobrowolnego wykorzystania przez osoby stanowiące rezerwy osobowe szkolenia e-learningowe 
z poniższych przedmiotów:

 • Kształcenie obywatelskie;
 • Regulaminy;
 • Metodyka szkolenia wojskowego;
 • Szkolenie strzeleckie;
 • Szkolenie inżynieryjno-saperskie;
 • Obrona przed bronią masowego rażenia (OBPMR);
 • Powszechna obrona przeciwlotnicza (POPL);
 • Łączność;
 • Ochrona i obrona obiektów;
 • Ochrona informacji niejawnych;
 • Szkolenie medyczne.

Proponowane szkolenia zdalne stanowią uzupełnienie procesu szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczeń wojskowych, a także źródło wiedzy dla niewyszkolonych zasobów rezerw osobowych z wielu obszarów działalności żołnierza w czasie pokoju, kryzysu i wojny.


Tekst: mjr Małgorzata Kobryń-Król

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

  
 • BIP