Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Plan współpracy jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych SG WP z organizacjami...

 

  Plan współpracy jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Szefowi Sztabu Generalnego WP z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, w 2021 r.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP