Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Zapraszamy do odwiedzenia stony internetowej Biura do Spraw Proobronnych MON (link), na której prezentowane są aktualne informaje dotyczące ww. projektu.


Kordynatorem w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach jest Pani Barbara BIAŁOW
tel. 261 124 206, e-mail: wszwkatowice.rekonwersja@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl