Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej

Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym są wyróżnieniami, przyznawanymi najważniejszym przedsięwzięciom bezpośrednio związanym z obronnością państwa i funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP, które kreują pozytywny wizerunek Ministra oraz Sił Zbrojnych RP. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca osoby, organizacje i instytucje do występowania o wyróżnienia takie jak patronat honorowy szefa resortu obrony narodowej lub jego udział w komitecie honorowym dla przedsięwzięć, które przyczyniają się do popularyzowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Minister Obrony Narodowej może powierzyć sprawowanie funkcji patrona honorowego innym osobom z kierownictwa resortu obrony narodowej, w tym min. Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Przyznanie wyróżnienia nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego, ani osobistego udziału Ministra, lub ww. osoby w przedsięwzięciu. Udział żołnierzy należy uzgadniać z dowódcą odpowiedniej jednostki wojskowej, wniosek o udział wojskowej asysty honorowej należy kierować do dowódcy garnizonu, który znajduje się najbliżej miejsca wydarzenia. Z kolei wniosek o udział orkiestry należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Warunki objęcia patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie honorowym, a także procedury przyznawania tych wyróżnień określa „Regulamin obejmowania patronatu honorowego przez Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym”, stanowiący załącznik do decyzji nr 415/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. MON z 2013 r. poz. 371).


Zgodnie z ww. Regulaminem osoby i instytucje ubiegające się o wyróżnienie proszone są o złożenie pisemnego wniosku na adres:

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

 

lub drogą elektroniczną na adres patronaty@mon.gov.pl nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.

 

Więcej informacji na stronie http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/patronaty-i-komitety-honorowe-v/

 

   Wniosek o objęcie patronatem

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP