Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kariera

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach nie posiada wolnych stanowisk służbowych dla żołnierzy.

 


NABÓR DO SŁUŻBY CYWILNEJ Procedura naboru do korpusu służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej. Zgodnie z art. 6 w/w ustawy każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która: jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy cieszy się nieposzlakowaną opinią. Dodatkowych informacji udziela: Starszy Inspektor - Pani Barbara WACŁAWIAK, tel. 261 124 246. 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP