Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Do pobrania

 

Akty prawne  
 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 Ustawa - kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zwierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przydziałów kryzysowych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
Rozporządznie Rady Ministrów w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie
  Wniosek o wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 134a ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430), w związku z zatrudnieniem osoby / zastępstwem na stanowisku zajmowanym przez żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe / pełniącego okresową służbę wojskową / żołnierza OT pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie*
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP