Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Do pobrania

 

Akty prawne  
 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 Ustawa - kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby przygotowawczej
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zwierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przydziałów kryzysowych
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
Rozporządznie Rady Ministrów w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
  Wniosek o wypłatę świadczenia, o którym mowa w art. 134a ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430), w związku z zatrudnieniem osoby / zastępstwem na stanowisku zajmowanym przez żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe / pełniącego okresową służbę wojskową / żołnierza OT pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie*
    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl