Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Dane teleadresowe

 

 

Adres:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
ul. Francuska 30
40-028 Katowice

Godziny pracy WSzW w Katowicach: 7.30 - 15.30

Osoby funkcyjne: 
Szef WSzW: płk mgr inż. Marek MAJOCHA 261 124 204
Zastępca Szefa WSzW: ppłk mgr inż. Zbigniew SŁOTA 261 124 204
Oficer ds. kontaktów z mediami: mjr mgr inż. Robert RYTER 261 124 224
Sekretariat WSzW w Katowicach 261 124 204
Oficer Dyżurny Kompleksu WSzW 
- służba pełniona w dni robocze
od godz. 7.00 do 16.00
Oficer Dyżurny Kompleksu 261 124 270
261 124 271
Fax Kancelaria 261 124 913
261 124 914

Interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji

 Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach przyjmuje: 

osoby cywilne - w każdy poniedziałek w godzinach od 1430 do 1630, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie, 
żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy 
Terminy przyjęć przez Szefa WSzW w Katowicach należy uzgadniać telefonicznie - tel 261 124 204   

 

Adresy poczty elektronicznej
1 Kancelaria / adres ogólny wszwkatowice@ron.mil.pl
2 Sekretariat wszwkatowice.sekretariat@ron.mil.pl
3 Rekonwersja wszwkatowice.rekonwersja@ron.mil.pl  
4 Administrator strony wszwkatowice.admin@ron.mil.pl 

Wnioski i pytania proszę kierować na adres ogólny WSzW w Katowicach: wszwkatowice@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl