Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

BIP

 

Oznaczenie sprawy

Data
wpływu

Przedmiot wniosku Wniosek

Data
odpowiedzi

Odpowiedź
Rok 2018
WSzWKat-SŁiI.055.1.2018  19.11.2018  Elektronicznego obiegu dokumentów, ePUAP oraz BIP  Pobierz  26.11.2018  Pobierz
Rok 2019      
 WSzWKat-WO.055.1.2019  26.02.2019  Działki nr ewid. 3284/58 oraz 3284/59  Pobierz  07.03.2019  Pobierz
 WSzWKat-WO.055.2.2019  27.02.2019  Działki ne ewid. 3762/2; 6880/4; 6880/3  Pobierz  07.03.2019  Pobierz
 WSzWKat-SLiI.055.1.2019  06.05.2019  BIP  Pobierz  14.05.2019  Pobierz
  18.12.2019  Dostęp do dokumentacji  Pobierz  23.12.2019  Pobierz
Rok 2020
  03.03.2020 Interpelacja obywatelska Pobierz 06.03.2020  Pobierz

 

 

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP