Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

BIP

Zgodnie art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.
Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg, wniosków i petycji Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach przyjmuje:

 

Dla skarg, wniosków i petycji składanych w formie pisemnej właściwy jest adres:

Szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

w Katowicach
ul. Francuska 30, 40-028 Katowice

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP