Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
25 października 2018
Obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej
W dniu 27.10.2018 r. mija dokładnie 100 lat od kiedy Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przyjęła tymczasową ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Ustawą tą powołano do życia terenowe organy administracji czyli Okręgowe i Powiatowe Komendy Uzupełnień.


Jednym z 15 miast, w którym powołano powiatową komendę uzupełnień była Częstochowa. Powstanie terenowych organów administracji wojskowej od samego początku wpisuje się w kształtowanie państwowości Rzeczypospolitej Polskiej. Przez wszystkie lata swojego funkcjonowania terenowe organy administracji wojskowej, mimo zmieniających się warunków społeczno-politycznych, zawsze zaznaczały swoją obecność w strukturze administracji państwowej. Szczególnie mocno akcentowały ją poprzez realizację zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony. Współczesna terenowa administracja wojskowa to nowoczesne jednostki, które w znacznym stopniu determinują zdolność bojową Sił Zbrojnych RP. Realizując zadania w terenie stanowią także główne ogniwo łączące społeczności lokalne z Wojskiem Polskim.
Dzisiaj zasadniczą misją administracji wojskowej jest uzupełnienie Sił Zbrojnych, zarówno w czasie pokoju, kryzysu jak i w czasie wojny. Zadanie to realizowane jest poprzez promocję i nabór do służby przygotowawczej, okresowej, kandydackiej i zawodowej, terytorialnej służby wojskowej, nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, organizacyjno-mobilizacyjnych oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. Istotnym elementem działalności administracji wojskowej jest udział w realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obowiązków państwa gospodarza /HNS/. Administracja rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony to żmudna praca, która jest fundamentem do realizacji wcześniej wymienionych zadań.
Aby należycie wykonać swoją misję nieodzownym jest dobra współpraca TOAW z dowódcami jednostek wojskowych, organami administracji rządowej i samorządowej, pozostałymi służbami mundurowymi, uczelniami i szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, a także innymi organami i podmiotami. Tegoroczne obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej odbyły sie w setną roczniczę powstania administracji wojskowej w Częstochowie Mszą św. w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej z udziałem przedstawicieli służb mundurowych oraz pracowników wojska. Część oficjalna obyła się w Filharmonii Częstochowskiej gdzie została zaprezentowana historia administracji po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Święto było również okazją do uhonorowania wyróżniających się żołnierzy i pracowników wojska oraz złożenia życzeń przez Szefa WSzW płk Marka Majochę: "Z okazji Święta, wszystkich żołnierzy i pracowników wojska proszę o przyjęcie życzeń dalszej wytrwałości w wykonywaniu obowiązków służbowych. Niech wieloletnia tradycja terenowych organów administracji wojskowej będzie dla Państwa kompasem wyznaczającym kierunki do dalszego działania. Serdecznie dziękuję za codzienny trud i zaangażowanie w realizację zadań. Niech świadomość, że to Państwo również kształtują wizerunek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie impulsem do wytężonej pracy i służby Ojczyźnie. Życzę Państwu, aby ten codzienny wysiłek przynosił satysfakcję zawodową i osobistą oraz zasłużone uznanie".
Obchody uświetniła koncertem Orkiestra Wojskowa w Bytomiu wraz z solistami.

Tekst: na podstawie wystąpienia płk Majochy - Robert Laskowski
Zdjecia: Robert Laskowski
 


Zapraszamy do galerii

generuj pdf
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl