czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 października 2018
III konferencja organizacji proobronnych i klas mundurowych
12 października 2018 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku ppłk Andrzej Sygulski wraz z Burmistrzem Miasta oraz Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej zorganizował III konferencję organizacji proobronnych oraz klas mundurowych.


Szefa WSzW reprezentował Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień – ppłk Wojciech Zdrada, który w swoim wystąpieniu zapoznał uczestników z ochotniczymi formami pełnienia służby wojskowej oraz z założeniami kampanii promocyjnej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy urzędów i innych instytucji realizujących zadania obronne oraz zarządzania kryzysowego, ochotnicy do służby w pododdziałach OT, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie klas mundurowych, studenci oraz członkowie organizacji proobronnych w trakcie konferencji mogli zapoznać się z zasadami odbywania terytorialnej służby wojskowej , które przedstawił przedstawiciel Dowódcy 13 Śląskiej Brygady WOT - mjr Daniel BARON, służbą kandydacką o której pięknie mówił mgr inż. Sławomir SZCZEPAŃSKI z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ponadto przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu mgr Jolanta Stojer – Polańska przestawiła prelekcję na temat: „Zwierzęta w służbach mundurowych na straży bezpieczeństwa”. Organizatorzy na zakończenie konferencji zaprosili wszystkich uczestników na wojskową grochówkę.

Tekst: ppłk Wojciech Zdrada
Zdjęcia: WKU w Rybniku

generuj pdf