Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
02 czerwca 2018
Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowychProgram pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.Zapraszamy do odwiedzenia stony internetowej Biura do Spraw Proobronnych MON (link), na której prezentowane są aktualne informaje dotyczące ww. projektu.


Kordynatorem w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach jest Pani Barbara BIAŁOW

tel. 261 124 206, e-mail: wszwkatowice.rekonwersja@ron.mil.pl

generuj pdf
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl