Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 października 2021
10 października - Święto Żołnierza Rezerwy
Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 196/MON z dnia 28 listopada 2019 r. dzień 10 października został ustanowiony Świętem Żołnierza Rezerwy. Jest decyzja ta jest wyrazem szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na każde wezwanie stawiają się do służby, aby stać na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

   Wg ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

   Święto Żołnierzy Rezerwy nawiązuje do wojny polsko-krzyżackiej 1410 roku, gdzie zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem oraz w bitwie pod Koronowem w dniu 10 października istotny udział miała formacja polskiego pospolitego ruszenia.

   Z okazji Święta Żołnierzy Rezerwy składam wszystkim żołnierzom pozostającym w rezerwie wyrazy wdzięczności i szacunku za Waszą patriotyczną służbę naszej Ojczyźnie, poczucia wielkiej dumy z Waszych dokonań dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej oraz podziękowania za promowanie idei obronności Polski oraz za ciągłą gotowość do działania na wezwanie Ojczyzny.

   Niech to święto będzie okazją do zaakcentowania Państwa zaangażowania i wysiłku, stanowiącego dobitne świadectwo patriotyzmu, kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego oraz dochowania wierności przysiędze wojskowej.

   Życzę zapału w codziennej pracy, wielu osiągnięć i spełnienia wszystkich zamierzeń, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
   Składam również życzenia Wam i Waszym bliskim, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Katowicach

płk mgr inż. Marek Majocha

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124204
fax. 261124914
wszwkatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP