BIP Strona Główna
Strona główna
 

Portal
Wojska Polskiego
Ministerstwo
Obrony Narodowej
Sztab Generalny
Wojska Polskiego
ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW
DO 13 ŚLĄSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
  • Jako pierwszy w województwie śląskim formowany będzie batalion w Gliwicach, którego szkolenie rozpocznie się w IV kwartale 2018. W kolejnych latach będą formowane bataliony w Cieszynie, Kuźni Raciborskie oraz w okolicy Częstochowy.
  • Nabór prowadzony będzie na terenie całego województwa a chętni spoza rejonu odpowiedzialności batalionu Gliwickiego mogą w nim rozpocząć szkolenie a następnie zostaną przesunięci do „swoich” właściwych regionalnie batalionów.
  • Chętnych zapraszamy do właściwych dla ich miejsca zamieszkania Wojskowych Komend Uzupełnień, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz rozpocząć procedurę kwalifikacyjną.

PUNKT INFORMACYJNY W ZAKRESIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
w WSzW w KATOWICACH

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
ul. Francuska 30; 40-028 Katowice

Telefon: 261 124 228;

email:
wszwkatowice.ot@ron.mil.pl

ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW INFORMACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
 

LEGIA AKADEMICKA
  Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.
 

Zapraszamy do odwiedzenia stony internetowej MON (link)
oraz WP (Link), na której prezentowane są aktualne informaje dotyczące ww. projektu.
 

Koordynatorem w dziedzinie programu pilotażowego Legi Akademicjiej w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach jest ppłk Wojciech ZDRADA
tel. 261 124 220, e-mail: wszwkatowice.rekrutacja@ron.mil.pl


PILOTAŻOWY PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH
Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.
 

Zapraszamy do odwiedzenia stony internetowej Biura do Spraw Proobronnych MON (link), na której prezentowane są aktualne informaje dotyczące ww. projektu.
 

Kordynatorem w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach jest Pani Barbara BIAŁOW
tel. 261 124 206, e-mail: wszwkatowice.rekonwersja@ron.mil.pl

SAMOOBRONA KOBIET 
Informujemy, że Minister Obron Narodowej wydał decyzję nr 40/Społ/DEKID
w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia drugiego cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami w zkresie walki wręcz - samoobrony.
 

W WSzW w Katowicach osobą odpowiedzialną jest
mjr Łukasz MARKOWSKI, tel. 261 124 250
e-mail: wszwkatowice.woper@ron.mil.pl
 

Zapraszamy do systematycznego odwiedzania stron internetowych MON (link)
i WSzW w Katowicach, na których będą się ukazywać aktualne informacje dotyczące II edycji zajęć.


 KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
  1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa
w miejsce działających dotychczas struktur:administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.
 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią
listu otwartego Szefa KAS - Pana Mariana Banasia (link).
   

CZAS OCHOTNIKÓW
 
Zostań żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych
WSzW w Katowicach - szczegółowe informacje
w punktach Konsultacyjno-Informacyjnych

Lp.
Nazwa Instytucji

Adres

E-mail

Telefon

1.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

40-028 Katowice

ul. Francuska 30

www.wszwkatowice.wp.mil.pl

wszwkatowice@ron.mil.pl

261 124 204

2.

WKU
w Będzinie

42-500 Będzin

ul. Kościuszki 32

www.bedzin.wku.wp.mil.pl

wkubedzin@ron.mil.pl

261 124 636

3.

WKU
w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko Biała

ul. Piastowska 14

www.bielskobiala.wku.wp.mil.pl

wkubielsko@ron.mil.pl

261 123 529

4.

WKU
w Chorzowie

41-500 Chorzów

ul. 75 Pułku Piechoty 3

www.chorzow.wku.wp.mil.pl

wkuchorzow@ron.mil.pl

261 124 580

5.

WKU
w Częstochowie

42-213 Częstochowa

ul Legionów 20

www.czestochowa.wku.wp.mil.pl

wkuczestochowa@ron.mil.pl

261 101 254

6.

WKU
w Gliwicach

44-100 Gliwice

ul. Zawiszy Czarnego 7

www.gliwice.wku.wp.mil.pl

wkugliwice@ron.mil.pl

261 124 658

7.

WKU
w Katowicach

40-028 Katowice

ul. Francuska 30

www.katowice.wku.wp.mil.pl

wkukatowice@ron.mil.pl

261 124 833

8.

WKU
w Rybniku

44-200 Rybnik

ul. Piłsudskiego 2

www.rybnik.wku.wp.mil.pl

wkurybnik@ron.mil.pl

261 124 746

9.

WKU
w Tychach

43-100 Tychy

ul. Cyganerii 51

www.tychy.wku.wp.mil.pl

wkutychy@ron.mil.pl

261 124 782


WOJSKOWE KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
Będzin Bielsko Biała Chorzów Częstochowa Gliwice Katowice Rybnik Tychy


Odwiedziło nas Liczniki gości.