BIP Strona Główna
Strona główna

 

   

Portal
Wojska Polskiego
Ministerstwo
Obrony Narodowej
  Sztab Generalny
Wojska Polskiego
Zarząd
Organizacji i Uzupełnień P1Serdecznie witam na stronie
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Katowicach.
Gorąco zachęcam do korzystania
z witryny, mając nadzieję,
że informacje publikowane na stronach przybliżą Państwu działalność
WSzW w Katowicach
oraz pozwolą zapoznać
się z regionem śląskim oraz historią
wojskowości na Górnym Śląsku
  Szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
płk Krzysztof RADWAN

TEREN ADMINISTROWANY

Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej
w sprawach operacyjno-obronnych
i rządowej administracji niezespolonej. Obszarem działania jest województwo śląskie obejmujące obszar
o powierzchni 12 284 km2,  zamieszkały przez około 4 881 000 ludności, w tym ok. 2363000 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 397 osób na 1 km2. Województwo śląskie graniczy z terenem administrowanym przez WSzW w Krakowie, Kielcach, Łodzi i Opolu. Zgodnie z § 3 pkt 12 Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.03.2010 r.
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, w skład WSzW
w Katowicach wchodzą 8 Wojskowych Komend Uzupełnień. WSzW  koordynuje rozwijanie i użycie oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz ochrony mienia, zdrowia i życia ludzkiego. Ponadto współdziała z wojewodą, w planowaniu przedsięwzięć obronnych i udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa śląskiego.VADEMECUM REZERWISTY

 ZASADY I TRYB NABORU DO WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH (link)

 
Zostań żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych

WSzW w Katowicach - szczegółowe informacje

w punktach Konsultacyjno-Informacyjnych

Lp.

Nazwa Instytucji

Adres

E-mail

Telefon

1.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach

40-028 Katowice

ul. Francuska 30

www.wszwkatowice.wp.mil.pl

wszwkatowice@wp.mil.pl

261 124 204

2.

WKU
w Będzinie

42-500 Będzin

ul. Kościuszki 32

www.bedzin.wku.wp.mil.pl

wkubedzin@wp.mil.pl

261 124 636

3.

WKU
w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko Biała

ul. Piastowska 14

www.bielskobiala.wku.wp.mil.pl

wkubielsko@wp.mil.pl

261 123 525

4.

WKU
w Chorzowie

41-500 Chorzów

ul. 75 Pułku Piechoty 3

www.chorzow.wku.wp.mil.pl

wkuchorzow@wp.mil.pl

261 124 580

5.

WKU
w Częstochowie

42-213 Częstochowa

ul Legionów 20

www.czestochowa.wku.wp.mil.pl

wkuczestochowa@wp.mil.pl

261 101 254

6.

WKU
w Gliwicach

44-100 Gliwice

ul. Zawiszy Czarnego 7

www.gliwice.wku.wp.mil.pl

wkugliwice@wp.mil.pl

261 124 218

7.

WKU
w Katowicach

40-028 Katowice

ul. Francuska 30

www.katowice.wku.wp.mil.pl

wkukatowice@wp.mil.pl

261 124 833

8.

WKU
w Rybniku

44-200 Rybnik

ul. Piłsudskiego 2

www.rybnik.wku.wp.mil.pl

wkurybnik@wp.mil.pl

261 124 746

9.

WKU
w Tychach

43-100 Tychy

ul. Cyganerii 51

www.tychy.wku.wp.mil.pl

wkutychy@wp.mil.pl

261 124 782
INFORMACJE I USŁUGI PRZYJAZNE OBYWATELOM
OBYWATEL.GOV.PL
Strona główna
Służba wojskowa


WOJSKOWE KOMENDY UZUPEŁNIEŃ
Będzin Bielsko Biała Chorzów Częstochowa Gliwice Katowice Rybnik Tychy


Odwiedziło nas gości:
monitoring pozycji