BIP Strona Główna
Kontakt
 

Dane teleadresowe:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
ul. Francuska 30
40-028 Katowice

Informacja: 261 124 271 Fax: 261 124 913, 261 124 914
Godziny pracy WSzW w Katowicach: 7.30 - 15.30


 

Osoby funkcyjne: 
 
Szef WSzW: płk mgr inż. Marek MAJOCHA 261 124 204
Zastępca Szefa WSzW: cz.p.o. ppłk mgr inż. Wojciech ZDRADA 261 124 204
Oficer ds. kontaktów z mediami: mjr mgr inż. Robert RYTER 261 124 224
Sekretariat WSzW w Katowicach 261 124 204
Oficer Dyżurny Kompleksu WSzW 
- służba pełniona w dni robocze
od godz. 7.00 do 16.00
Oficer Dyżurny Kompleksu 261 124 270
261 124 271

 Interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji

 Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach przyjmuje: 

 osoby cywilne - w każdy poniedziałek w godzinach od 1430 do 1630, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie, 
żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy 
Terminy przyjęć przez Szefa WSzW w Katowicach należy uzgadniać telefonicznie - tel 261 124 204   
 


Adresy poczty elektronicznej
 
1 Kancelaria / adres ogólny wszwkatowice@ron.mil.pl
2 Sekretariat wszwkatowice.sekretariat@ron.mil.pl
3 Rekonwersja wszwkatowice.rekonwersja@ron.mil.pl  
4 Administrator strony wszwkatowice.admin@ron.mil.pl 

 Wnioski i wszelkie pytania proszę kierować na adres ogólny WSzW w Katowicach wszwkatowice@ron.mil.pl